Současnost

Škola navazuje na dlouholetou tradici a kvalitu. Od roku 2010 vyučuje zcela nová zaměření oboru aplikovaná chemie, která reflektují požadavky vysokých škol a odborné praxe. Žáci školy jsou připravováni pro praxi i pro studium na vysokých školách. Obory vzdělávání jsou koncipovány ve spolupráci s vysokými školami a odbornou praxí, což zaručuje dobré uplatnění absolventů na trhu práce i při dalším studiu na vysokých školách.

Škola vede své žáky k udržitelnému rozvoji a odpovědnému podnikání v chemii. Připojila se k iniciativě Responsible Care, je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola. Spolupracuje s vysokými školami a odbornou praxí, což se významně projevuje na moderní koncepci oborů vzdělávání. Podrobnosti o spolupráci najdete v sekci Spolupráce a granty.