Historická exkurze do Vídně

Ostatní: 

ve dnech 6.-8. května. Informace pro účastníky.

Pokud se nemůžete exkurze zúčastnit, neprodleně mně to oznamte.

Máte-li zájem o informace a další podrobnosti, které nejsou v letáku, navštivte mne v kabinetě 312.