Studenti prvních ročníků,

Ostatní: 

máte-li zájem o dějepisnou exkurzi do Vídně

(hlásili jste se před prázdninami), přečtěte si zprávu na nástěnce ve 2. patře.