Společná fota

Ostatní: 

Tradiční fotografování všech tříd

i zaměstnanců školy se letos uskutečnilo 8. února. A zde jsou:

zaměstnanci   C1.A  C1.B   L1.   A2.   F2.   L2.   Z2.   F3.   L3.   T3.   F4.   L4.   Z4.