Studentská odborná konference

Ostatní: 
Žáci: 

     

1. místo

 

Vít Svoboda, L4.

Konstrukce a charakterizace diodových laserů pro analýzu stopových

množství látek v plynných vzorcích

školitel - Mgr. Ondřej Votava, Ph.D., ÚFCH JH AV ČR

 

 

2. místo

 

Ivan Kobelev, Z4.

Syntéza derivátů silybinu

školitel - Mgr. David Biedermann, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR

 

 

3. místo

 

Marcela Kotasová, F4.

Srovnání voltmetrického stanovení na stříbrné amalgamové elektrodě a UV VIS spektrometrického stanovení 2-(2-methyl-5-nitro-1-imidazolyl)ethanolu

školitel - Prof. RNDr. Jiří Barek, Ph.D., Ústav analytické chemie PřF UK

 

 

4. – 6. místo

 

Martina Hanyiková, Z4.

Výroba kyseliny 1,1‘ binaftalen-2,2‘ dikarboxylové a její štěpení na enantiomery

školitel - Mgr. Holakovský Roman, Ph.D., Ústav organické chemie VŠCHT

 

Jan Parolek, Z4.

Příprava amidinů

školitel - Mgr. Holakovský Roman, Ph.D., Ústav organické chemie VŠCHT

 

Adam Málek, F4.

Voltmetrické stanovení 1-(3-chloro-2-hydroxypropyl)-2-methyl-5-nitroimidazolu na rtuťovým meniskem modifikované amalgámové elektrodě

školitel - Prof. RNDr. Jiří Barek, Ph.D., Ústav analytické chemie PřF UK

 

Vít Svoboda postupuje do dalšího kola v oboru fyzika a Ivan Kobelev s Marcelou Kotasovou v oboru chemie.

 

 

Všem velký dík a blahopřání k úspěšné prezentaci dlouhodobé odborné práce.

                          

    

                                                               

 

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti