Exkurze

Žáci: 

Nedílnou součástí výuky jsou literárně-historické a odborné exkurze.

Literárně-historické exkurze doplňují a rozšiřují výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a jsou zařazeny hlavně do 1. a 2. ročníku.

Odborné exkurze jsou zařazeny především do 2.,3. a 4. ročníku, doplňují výuku odborných předmětů. Jedná se o exkurze do výzkumných ústavů AV ČR, na pracoviště vysokých škol a do chemických podniků.

Každoročně jsou studenti seznámeni s plánem exkurzí.

Plán exkurzí pro školní rok 2019/2020:

literárně-historické exkurze zde

odborné exkurze zde