Národní kolo ChO, kategorie E

Ostatní: 

Národního kola chemické olympiády kategorie E se letos účastnili 3 žáci z naší školy - Anna Beranová, K4., Adéla Škrdlantová, F4. a Lukáš Kamil Zach, F4. Letošní národní kolo hostila Technická univerzita v Liberci. Národní kolo je týdenní akce, kde žáci jednak řeší úlohy teoretické části, ale také praktické části. V letošním ročníku si autoři pro soutěžící připravili netradiční úlohu - preparaci sloučenin manganu, druhou praktickou úlohou byla potenciometrická manganometrická titrace. V rámci celého týdne je pro soutěžící připraven i společenský program - např. návštěva zoologické zahrady. 

Z naší školy se Adéla Škrdlantová umístila na krásném 4. místě, zároveň byla i úspěšným řešitelem (více jak 60% úspěšnot), Lukáš Kamil Zach skončil na 9. místě a Anna Beranová obsadila 15. místo. Všem žákům gratulujeme k dosaženým výsledkům! 

Výsledková listina NK ChO E

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti