Národní kolo ChO, kat. E

Ostatní: 

Ve dnech 27. 1. až 31. 1. 2019 probíhalo národní kolo chemické olympiády kategorie E v Brně na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, kterého se účastnili naši 2 žáci z A4. Martin Kovář a Jakub Šemík. Pro žáky této kategorie byly připraveny 2 praktické části – konduktometrická chelatometrická titrace a spektrofotometrické stanovení Cu. V teoretické části se řešitelé setkali s úlohami o chromu a manganu, karbonylových sloučeninách a jejich reakcích a spektrofotometrii. Na programu byly i nesoutěžní aktivity, např. divadelní chemické představení, lasergame nebo exkurze.

Martin Kovář se umístil na 5. místě a Jakub Šemík skončil 9. Oběma blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!