Medaile Emila Votočka

Ostatní: 

Medaili Emila Votočka uděluje rektor VŠCHT Praha vynikajícím osobnostem, které se svou odbornou nebo veřejnou činností zasloužily o rozvoj chemie a dalších oborů vyučovaných na VŠCHT Praha nebo o rozvoj spolupráce s VŠCHT Praha v oblasti vzdělávání, výzkumu a vývoje.

V letošním roce ji získali dva absolventi naší školy.

prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc.

 

Blahopřejeme!