Krajská kola ChO - kategorie C a B

Ostatní: 

Krajské kolo chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročníky) proběhlo ve čtvrtek 4. dubna na PřF UK. Z naší školy postoupil do krajského kola Vojtěch Böhm, 1.C. Soutěžící řešili opět úlohy z termochemie, radioaktivity a reakce vybraných prvků. V laboratoři stanovovali obsah kyseliny trihydrogenborité. Vojtěch Böhm skončil na 23. místě. 

Výsledková listina - KK, kat. C

Kategorie B (3. ročníky) měla své krajské kolo až na konci dubna - v úterý 30. dubna. Z naší školy postoupili Lukáš Kamil Zach, F3. a Hana Kovářová, K3. V rámci praktické části si vyzkoušeli stanovení chlornanu v SAVO, v organické části se zabývali elektrofilní aromatickou substitucí a v anorganické části byly úlohy týkající se řady napětí kovů. Hana Kovářová se umístila na pěkném 8. místě, Lukáš Kamil Zach obsadil 16. místo z celkového počtu 34 soutěžících. 

Výsledková listina - KK, kat. B

 

Děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů do dalších let!