Doplatky na lyžařský zájezd do Rakouska

Ostatní: 

Vážení rodiče a studenti,
pomalu se blíží lyžařský zájezd do Rakouska. Žádáme všechny přihlášené o úhradu doplatku dle následujících platebních instrukcí:

Částka: 5450 Kč
Číslo účtu: 3256032309/0800
Variabilní symbol: 190302xxxx (kde xxxx jsou poslední čtyři čísla evidenčního čísla žáka – pod fotkou na ISIC kartě, rovněž variabilní symbol do jídelny)
Zpráva pro příjemce: Příjmení, Jméno, Třída

Detailní informace o celé akci obdržíte po jarních prádzninách. Předběžně počítejte se srazem u autobusu v 9:30 poblíž hlavního nádraží v Praze (stejné místo, ze kterého jste odjížděli na lyžařský kurz na Benecko v prvním ročníku).