Další termín na předání učebnic

Ostatní: 

angličtiny pro studenty 2. ročníku je

ve středu 14:30.