ChO kat. C - školní kolo

Ostatní: 

V úterý 12. března proběhlo vyhlášení chemické olympiády kategorie C určené žákům 1. a 2. ročníků. V rámci domácí části se věnovali úlohám z termochemie, dále sloučeninám chloru, síry a uhlíku. V praktické části si vyzkoušeli stanovení kyseliny vinné ve víně. Poslední části byl test školního kola, který tematicky navazoval na domácí část. Celkem se letos zapojilo 11 žáků. Nejlépe si se všemi částmi poradil Vojtěch Böhm, 1.C, tesně na 2. místě skončil Tomáš Formánek, A2. a 3. místo obsadila Aneta Kolomazníková, K2.B. Všem zúčastněným gratulujeme!

Výsledky