Chemická olympiáda

Ostatní: 
Žáci: 

V pátek 4. prosince se uskutečnilo krajské kolo 52. ročníku chemické olympiády kategorie E, které se konalo v budově Chemického ústavu PřF UK.

Z naší školy se účastnili David Dunlop a Vašek Holý z A4. a Adéla Mošnová z F4. Vyhlášení proběhlo ve středu 9. prosince ve Stanici přírodovědců. Nejlépe se podařilo skloubit teoretické znalosti s praktickými Vaškovi Holému, druhý skončil David Dunlop a na třetí příčce se umístila Adéla Mošnová. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.