Aktuality

Sportovní den

V úterý 24.9. proběhne sportovní den školy. Chlapci sehrají zápasy v kopané, dívky v odbíjené.

Více k akci naleznete v příloze.

Ostatní: 

Veřejná zakázka nákup spektrometru a 3ks titrátorů

SPEKTROMETR

Vyhlašujeme výběrové řízení na nákup infračerveného spektrometru s Fourierovou

transformací (dále FTIR).

Více zde.

TITRÁTORY

Vyhlašujeme výběrové řízení na nákup automatických titračních systémů

Požadavky:

Více zde.

Ostatní: 

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

č.j. MSSCH/2019/0812 ze dne 16.9.2019

 

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/204 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - (školský zákon) byla stanovena nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle rámcového a školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 28 - 44 - M/01 Aplikovaná chemie takto:

 

Žáci: 
Ostatní: 

Vydávání maturitního vysvědčení

Žáci, kteří konali maturitní zkoušku v podzimním termínu, si mohou maturitní vysvědčení vyzvednout od pondělí 16.9.2019 v kanceláři školy.

 

 

Žáci: 
Ostatní: 

Lyžařský zájezd do Alp

Také v tomto školním roce jsme připravili pro naše žáky výběrový lyžařský zájezd do Alp. Přihlášení je možné přes webovou aplikaci Bakaláří v sekci ankety a to do konce září. Více informací o zájezdu najdete zde.

Ostatní: 

VÍKENDOVÝ ZÁJEZD DO VÍDNĚ NOVÉ !!!

Vážení zájemci o mimoškolní zájezd,

 

V termínech 27.-29.9 i 4.-6.10. není v prodeji dostatečné množství nejlevnějších jízdenek.

 

Nové termíny jsou buď 11.-13.10. nebo 18.-20.10.

 

Informace jsou na nástěnce ve 3.patře a juskova@mssch.cz

 

SPĚCHÁ!!!

 

Ostatní: 

KMD

Milí studenti,

letos opět budete moci  navštěvovat divadla v rámci Klubu mladých diváků. Úhrada za 6 divadelních představení činí 650,- Kč. Přihlášky si můžete vyzvednout u mě v žákovské knihovně, případně u dalších vyučujících českého jazyka.

 

  M. Wagnerová

Ostatní: 

Dobrovolníci na 7. 9. 2019 Birell Grand Prix Praha.

Sraz v sobotu před MC Donalds v ulici Na Příkopech v 16 h.

 

Ostatní: 

Adventní zájezd do Regensburgu

Dovolte, abych vás pozvala na jednodenní zájezd do

 

vánočního Řezna / Regensburgu.

 

 

Řezno je malebné město v Bavorsku, proslavené zejména

 

středověkým kamenným mostem, který byl předlohou

 

pražského Karlova mostu. Také je místem, kde si můžete

 

Ostatní: 

Burza učebnic, prodejní výstava učebnic a kalkulaček 3.9.

Burza učebnic proběhne v úterý 3.9. před vyučováním (7.15 – 7.45) v učebně 105 a o velké přestávce na dvoře (při nepřízni počasí v 105).

Prodejní výstava kalkulaček začne 4. vyučovací hodinu (10.30- 11.30) v učebně 105.

Prodejní výstava učebnic bude probíhat od 4. hodiny v učebně 112.

Vyučující během výuky zavedou třídu podle harmonogramu na prodej učebnic a kalkulaček, výuka bude pokračovat normálně podle rozvrhu.

Žáci 1. ročníku se ještě učit nebudou (třídnické práce, seznamovací aktivity atd.- ve škole budou zhruba 5 vyučovacích hodin).

Ostatní: 

Stránky

 

Přihlásit se k odběru Aktuality